PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Factory_PackageCreator

Továrna určená pro balíčkovače CSS a JS.

Přehled metod

Metoda Význam
public static CSS(
string $media,
array $URIs
): PackageCreator_CSS
Vrátí nastavenou a připravenou instanci balíčkovače CSS.
public static getCSSClassName(
) : string
Vrátí název třídy balíčkovače CSS.

Výchozí hodnota je: Jet\PackageCreator_CSS_Default
public static setCSSClassName(
string $CSS_class_name
): void
Nastaví název třídy balíčkovače CSS.
public static JavaScript(
array $URIs
): PackageCreator_JavaScript
Vrátí nastavenou a připravenou instanci balíčkovače JavaScript.
public static getJavaScriptClassName(
): string
Vrátí název třídy balíčkovače JavaScript.

Výchozí hodnota je: Jet\PackageCreator_JavaScript_Default
public static setJavaScriptClassName(
string $JavaScript_class_name
): void
Nastaví název třídy balíčkovače JavaScript.
Předchozí kapitola
Jet\Factory_MVC
Další kapitola
Jet\Factory_Translator