Jet\Factory_MVC

Továrna určená pro Jet MVC.

Přehled metod

Metoda Význam
public static getRouterInstance(
): MVC_Router_Interface
Vytvoří instanci routeru.
public static getRouterClassName(
): string
Vrátí název třídy routeru.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_Router
public static setRouterClassName(
string $router_class_name
): void
Nastaví název třídy routeru.
public static getBaseInstance(
): MVC_Base_Interface
Vytvoří instanci báze.
public static getBaseClassName(
): string
Vrátí název třídy báze.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_Base
public static setBaseClassName(
string $base_class_name
): void
Nastaví název třídy báze.
public static getBaseLocalizedInstance(
Locale|null $locale = null
): MVC_Base_LocalizedData_Interface
Vytvoří instanci lokalizovaných dat báze.
public static getBaseLocalizedClassName(
): string
Vrátí název třídy lokalizovaných dat báze.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_Base_LocalizedData
public static setBaseLocalizedClassName(
string $base_localized_class_name
): void
Nastaví název třídy lokalizovaných dat báze.
public static getBaseLocalizedMetaTagInstance(
): MVC_Base_LocalizedData_MetaTag_Interface
Vytvoří instanci meta tagu báze.
public static getBaseLocalizedMetaTagClassName(
): string
Vrátí název třídy meta tagu báze.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_Base_LocalizedData_MetaTag
public static setBaseLocalizedMetaTagClassName(
string $base_localized_meta_tag_class_name
): void
Nastaví název třídy meta tagu báze.
public static getPageInstance(
): MVC_Page_Interface
Vytvoří instanci stránky.
public static getPageClassName(
): string
Vrátí název třídy stránky.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_Page
public static setPageClassName(
string $page_class_name
): void
Nastaví název třídy stránky.
public static getPageContentInstance(
): MVC_Page_Content_Interface
Vytvoří instanci obsahu stránky.
public static getPageContentClassName(
): string
Vrátí název třídy obsahu stránky.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_Page_Content
public static setPageContentClassName(
string $page_content_class_name
): void
Nastaví název třídy obsahu stránky.
public static getPageMetaTagInstance(
): MVC_Page_MetaTag_Interface
Vytvoří instanci meta tagu stránky.
public static getPageMetaTagClassName(
): string
Vrátí název třídy meta tagu stránky.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_Page_MetaTag
public static setPageMetaTagClassName(
string $page_meta_tag_class_name
): void
Nastaví název třídy meta tagu stránky.
public static getViewInstance(
string $scripts_dir
): MVC_View
Vrátí instanci view nastaveného na daný adresář view skriptů.
public static getViewClassName(
): string
Vrátí název třídy view.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_View
public static setViewClassName(
string $view_class_name
): void
Nastaví název třídy view.
public static getLayoutInstance(
string $scripts_dir,
string $script_name
): MVC_Layout
Vrátí instanci layoutu nastaveného na daný adresář layout skriptů a daný layout skript.
public static getLayoutClassName(
): string
Vrátí název třídy layoutu.

Výchozí hodnota: Jet\MVC_Layout
public static setLayoutClassName(
string $layout_class_name
): void
Nastaví název třídy layoutu.
Předchozí kapitola
Jet\Factory_Form
Další kapitola
Jet\Factory_PackageCreator