PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Factory_Db

Továrna určená pro přímou práci s databází.

Přehled metod

Metoda Význam
public static getDefaultBackendClassname(
): string
Vrátí název třídy výchozího backendu pro práci s databází.

Výchozí hodnota je Jet\Db_Backend_PDO
public static setDefaultBackendClassname(
string $default_backend_class_name
)
Nastaví název třídy výchozího backendu pro práci s databází.
public static getDefaultBackendConfigClassname(
): string
Nastaví název třídy konfigurace výchozího backendu pro práci s databází
public static setDefaultBackendConfigClassname(
string $default_backend_config_class_name
): void
Vrátí název třídy konfigurace výchozího backendu pro práci s databází

Výchozí hodnota je Jet\Db_Backend_PDO_Config
public static getBackendConfigInstance(
array $config_data = []
): Db_Backend_Config
Vrátí instanci definice konfigurace backendu.
public static getBackendInstance(
Db_Backend_Config $connection_config
): Db_Backend_Interface
Vrátí připravenou instanci backendu.
Předchozí kapitola
Jet\Factory_DataModel
Další kapitola
Jet\Factory_Form