PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Factory_Application

Továrna určená pro subsystém aplikačních modulů.

Přehled metod

Metoda Význam
public static getModuleManifestInstance(
): Application_Module_Manifest
Vrátí instanci manifestu modulu.
public static getModuleManifestClassName(
): string
Vrátí název třídy manifestu modulu.

Výchozí hodnota: Jet\Application_Module_Manifest
public static setModuleManifestClassName(
string $class_name
): void
Nastaví název třídy manifestu modulu.
public static getDefaultModuleHandlerInstance(
): Application_Modules_Handler
Vrátí instanci výchozího handleru modulů.
public static getDefaultModuleHandlerInstance(
): string
Vrátí název třídy výchozího handleru modulů.

Výchozí hodnota: Jet\Application_Modules_Handler_Dedault
public static setDefaultModuleHandlerClassName(
string $class_name
): void
Nastaví název třídy výchozího handleru modulů.
Předchozí kapitola
Továrny
Další kapitola
Jet\Factory_DataModel