PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Auth_Role_Privilege_Interface

Jak funguje autetizace a autorizace jsme si již řekli. Nyní si popíšeme rozhraní, které musíte implementovat ve vašem aplikační prostoru a vytvořit tak třídy představující oprávnění a jeho hodnoty. Oprávnění je subentita role.

Metoda Význam
public getPrivilege(
): string
Vrátí oprávnění (jeho textový identifikátor).
public setPrivilege(
string $privilege
): void
Nastaví textový identifikátor oprávnění.
public getValues(
): array
Vrátí všechny přiřazené hodnoty daného oprávnění.
public setValues(
array $values
) : void
Nastaví přiřazené hodnoty oprávnění.
public hasValue(
mixed $value
): bool
Ověří zda je daná hodnota danému oprávnění přiřazena.
Předchozí kapitola
Jet\Auth_Role_Interface
Další kapitola
Jet\Auth