Jet\Auth_Controller_Interface

Jak funguje autetizace a autorizace jsme si již řekli. Nyní si popíšeme rozhraní, které musíte implementovat ve vašem aplikační prostoru a vytvořit tak autentizační a autorizační kontroler.

Metoda Význam
public handleLogin(
): void
Obslouží přihlášení a pozor, nejen přihlášení, ale například i stav, kdy je uživatel sice přihlášen, ale jeho účet není aktivní, je zablokován, je požadována změna hesla a podobně.

Pojem "obslouží" znamená, že například zobrazí příslušnou stránku, nebo například vrátí příslušnou odpověď (např. REST API). Celá obsluha je plně v režii metody. V ukázkové aplikaci je tato operace řešena tak, že je obsluha předána příslušným modulům (Login.Admin a Login.Web).
Ovšem konkrétní operace a její implementace je plně v kompetenci kontroleru.
public login(
string $username,
string $password
): bool
Na základně uživatelského jména a hesla se pokusí přihlásit uživatele. Pokud je uživatel přihlášen (jedná se o platné uživatelské jméno a heslo), pak vrátí true.
public loginUser(
Auth_User_Interface $user
): bool
Na základně instance konkrétního uživatele se jej pokusí přihlásit. Pokud je uživatel přihlášen (jedná se o platného uživatele), pak vrátí true.
public logout(
): void
Odhlásí uživatele.
public checkCurrentUser(
): bool
Ověří, zda je nějaký uživatel přihlášen a zároveň zda je jeho uživatelský účet platný (aktivovaný, nezablokovaný a tak dále - záleží na vaší implementaci).
public getCurrentUser(
): Auth_User_Interface|bool
Vrátí instanci aktuálně přihlášeného uživatele a to i když je uživatelský účet například zablokován. Pouze pokud žádný uživatel není přihlášen, pak vrátí false.
public getCurrentUserHasPrivilege(
string $privilege,
mixed $value = null
): bool
Ověří zda má aktuálně přihlášený uživatel dané oprávnění.

Pokud má parametr $value hodnotu null, pak ověří zda oprávnění uživatel má bez ohledu na hodnotu (tedy zda vůbec toto oprávnění má ať se týká čehokoliv).
public checkModuleActionAccess(
string $module_name,
string $action
): bool
Ověří zda má aktuálně přihlášený uživatel oprávnění provést akci aplikačního modulu.
public checkPageAccess(
MVC_Page_Interface $page
): bool
Ověří zda má aktuálně přihlášený uživatel oprávnění navštívit danou stránku.
Předchozí kapitola
Auth - autentizace a autorizace
Další kapitola
Jet\Auth_User_Interface