PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Auth

To nejdůležitější k tématu autetizace a autorizace najdete zde. Třída Jet\Auth je fasádou autentizace a autorizace a právě primárně přes tuto třídu se Jet Auth používá v aplikaci.

Metoda Význam
public static setController(
Auth_Controller_Interface $controller
): void
Nastaví instanci kontroleru.
public static getController(
): Auth_Controller_Interface
Vrátí aktuální instanci kontroleru.
public static checkCurrentUser(
): bool
Ověří, zda je přihlášen uživatel a zároveň zda je jeho uživatelský účet platný (není zablokován, nečeká na aktivaci a tak dále).
public static handleLogin(
): void
Zabezpečí zobrazení a obsluhu přihlašovacího formuláře, pokud uživatel není přihlášen, ale nejen to. Obsluhuje jakoukoliv situaci, kdy uživatel není přihlášen, nebo jeho uživatelský účet není aktivní. Například pokud je vyžadována změna hesla, aktivace, dvoufaktorové přihlášení a tak dále.
public static login(
string $username,
string $password
): bool
Pokusí se o přihlášení uživatele. Tedy ověří uživatelské jméno a heslo a pokud jsou údaje platné, pak bere uživatele jako přihlášeného (a vrátí true, jinak false).

Pozor! Uživatel může sice být úspěšně přihlášen, ale jeho účet nemusí být aktivní a podobně. Tedy po přihlášení musí dojít k reloadu požadavku a následně pracovat s metodou Auth::checkCurrentUser()
public static logout(
): void
Odhlásí uživatele.
public static getCurrentUser(
): Auth_User_Interface|bool
Vrátí instanci přihlášeného uživatele. A to i v situaci, kdy uživatelský účet není aktivní, je blokovaný, nebo je jiným způsobem nevalidní atd.
public static getCurrentUserHasPrivilege(
string $privilege,
mixed $value=null
): bool
Ověří zda má aktuálně přihlášený uživatel dané oprávnění.

Pokud má parametr $value hodnotu null, pak ověří zda oprávnění uživatel má bez ohledu na hodnotu (tedy zda vůbec toto oprávnění má ať se týká čehokoliv).
public static checkModuleActionAccess(
string $module_name,
string $action
): bool
Ověří zda má aktuálně přihlášený uživatel právo provést akci aplikačního modulu.
public static checkPageAccess(
MVC_Page_Interface $page
): bool
Ověří zda má aktuálně přihlášený uživatel právo navštívit danou stránku.
Předchozí kapitola
Jet\Auth_Role_Privilege_Interface
Další kapitola
Http