Typy formulářových polí

Typ Třída Účel
Form_Field::TYPE_HIDDEN Jet\Form_Field_Hidden Skryté formulářové pole
Form_Field::TYPE_CSRF_PROTECTION Jet\Form_Field_CSRFProtection Speciální formulářové pole pro CSRF ochranu
Form_Field::TYPE_INPUT Jet\Form_Field_Input Obecné vstupní pole pro libovolný text
Form_Field::TYPE_INT Jet\Form_Field_Int Celé číslo
Form_Field::TYPE_FLOAT Jet\Form_Field_Float Desetinné číslo
Form_Field::TYPE_RANGE Jet\Form_Field_Range Výběr čísla posuvníkem z určeného rozsahu
Form_Field::TYPE_DATE Jet\Form_Field_Date Datum
Form_Field::TYPE_DATE_TIME Jet\Form_Field_DateTime Datum a čas
Form_Field::TYPE_MONTH Jet\Form_Field_Month Výběr měsíce v roce
Form_Field::TYPE_WEEK Jet\Form_Field_Week Výběr týdne v roce
Form_Field::TYPE_TIME Jet\Form_Field_Time Čas
Form_Field::TYPE_EMAIL Jet\Form_Field_Email Adresa e-mailu
Form_Field::TYPE_TEL Jet\Form_Field_Tel Telefonní číslo
Form_Field::TYPE_URL Jet\Form_Field_Url URL
Form_Field::TYPE_SEARCH Jet\Form_Field_Search Vyhledávací pole
Form_Field::TYPE_COLOR Jet\Form_Field_Color Výběr barvy z palety barev
Form_Field::TYPE_SELECT Jet\Form_Field_Select Výběr jedné možnosti z více možností.
Form_Field::TYPE_MULTI_SELECT Jet\Form_Field_MultiSelect Výběr více možností z více možností
Form_Field::TYPE_RADIO_BUTTON Jet\Form_Field_RadioButton Výběr jedné možnosti z více možností pomocí radio buttonku.
Form_Field::TYPE_CHECKBOX Jet\Form_Field_Checkbox Klasické zaškrtávací políčko
Form_Field::TYPE_TEXTAREA Jet\Form_Field_Textarea Textové pole
Form_Field::TYPE_WYSIWYG Jet\Form_Field_WYSIWYG HTML WYSIWYG editor
Form_Field::TYPE_PASSWORD Jet\Form_Field_Password Pole pro skryté zadání hesla
Form_Field::TYPE_FILE Jet\Form_Field_File Pole pro nahrání jednoho nebo více souborů
Form_Field::TYPE_FILE_IMAGE Jet\Form_Field_FileImage Pole pro nahrání jednoho nebo více obrázků
Předchozí kapitola
Jet\Form_ValidationError
Další kapitola
Jet\Form_Field_Hidden / Form_Field::TYPE_HIDDEN