PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Hlavní třída modulu - Jet\Application_Module

Každý modul musí mít hlavní třídu Main a ta musí být potomkem této třídy (nebo jiné třídy, která však je potomkem této třídy).

Hlavní třída Main je něco jako vstupní brána do modulu a proto poskytuje několik potřebných metod.

Metoda Význam
public __construct(
Application_Module_Manifest $manifest
)
Konstruktor si pouze převezme instanci manifestu, kterou si dále instance hlavní třídu modulu drží. Jiné operace neprovádí.
public getModuleManifest(
): Application_Module_Manifest
Vrátí instanci manifestu modulu.
public install(
): void
Provede instalaci modulu. Přesněji řečeno provede volání instalačního skriptu, pokud existuje.

Již neřeší uložení metainformací o nainstalovaných modulech. To si řeší handler.
public uninstall(
): void
Provede deinstalaci modulu. Přesněji řečeno provede volání deinstalačního skriptu, pokud existuje.

Již neřeší uložení metainformací o nainstalovaných modulech. To si řeší handler.
public getViewsDir(
): string
Vrátí úplnou cestu k adresáři, kde jsou view skripty patřící modulu.
public actionIsAllowed(
string $action
): bool
Provede ověření zda je daná ACL akce povolená (autorizována - tedy zda má uživatel dostatečná oprávnění). Výchozí implementace ověří existenci takové akce a zavolá autorizační subsystém.

Samozřejmě máte možnost všechny metody přetížit, pokud budete potřebovat.

Předchozí kapitola
Manifest modul - Jet\Application_Module_Manifest
Další kapitola
ORM DataModel