Jet\MVC

Tato třída je hlavní fasádou MVC. Jak již víte z kapitoly o routeru, tak třída Jet\MVC drží instanci - singleton routeru.

Dále umožňuje snadno přistupovat k aktuálnímu stavu (např. k aktuální bázi, lokalizaci a stránce).

A v neposlední řadě je určena pro práci s bázemi a stránkami - tedy k získávání instancí konkrétních bází a stránek.

Metoda Význam
public static getRouter(
): MVC_Router_Interface
Vrátí instanci - singleton routeru.

Pokud ještě nebyla vytvořena, tak ji pomocí továrny vytvoří.
public static setRouter(
MVC_Router_Interface $router
): void
Je možné vnutit svou vlastní instanci routeru.
public static getBase(
?string $base_id=null
): MVC_Base_Interface|null
Vrátí instanci báze.

Pokud ID není specifikováno, pak vrátí instanci aktuální báze podle toho jak ji identifikoval router.
public static getBases(
): MVC_Base_Interface[]
Vrátí instance všech definovaných bází.
public static getDefaultBase(
): MVC_Base_Interface|null
Vrátí instanci báze, která je označena jako výchozí.
public static getLocale(
): Locale|null
Vrátí instanci aktuálního lokalizace.

Jde o zkratku pro volání: MVC::getRouter()->getLocale(); Stačí používat: MVC::getLocale();
public static getPage(
string|null $page_id=null,
Locale|null $locale = null,
string|null $base_id = null
): MVC_Page_Interface|null
Vrátí instanci stránky. Všechny parametry jsou nepovinné a výchozí hodnoty parametrů jsou aktuální hodnoty (aktuální stránka, aktuální lokalizace a aktuální báze). 

Tedy takto získáte určitou stránku v aktuální lokalizaci aktuální báze: $page MVC::getPage('page_id');
Ovšem pokud chcete třeba stránku se stejným ID jako je ta aktuální, ovšem v jiné lokalizaci, můžete to udělat takto: $page MVC::getPagelocale$locale );
Pokud chcete instanci aktuální stránky, pak to můžete udělat takto: $page MVC::getPage();
public static getHomePage(
Locale|null $locale = null,
string|null $base_id = null
): MVC_Page_Interface|null
Vrátí instanci kořenové stránky určené báze a lokalizace. Všechny parametry jsou nepovinné a výchozí hodnoty parametrů jsou aktuální hodnoty (aktuální lokalizace a aktuální báze). 

Pokud chcete třeba homepage, ovšem v jiné lokalizaci než je ta aktuální, můžete to udělat takto: $page MVC::getHomepagePagelocale$locale );
Pokud chcete instanci aktuální homepage, pak to můžete udělat takto: $page MVC::getHomePage();
public static getPages(
string $base_id,
Locale $locale
): MVC_Page_Interface[]
Vrátí pole instancí všech stránek dané báze a lokalizace.
Předchozí kapitola
Jet\MVC_Router
Další kapitola
View - Jet\MVC_View