Jet\UI_dataGrid_body

Tento subelement elementu UI_dataGrid představující tělo gridu - tedy výpis dat samotný.

Dědí od Jet\UI_Renderer_Single

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
UI_dataGrid $grid
)
Parametry
  • $grid
    Grid do kterého tělo náleží
public getGrid(
) : UI_dataGrid
Vrátí grid do kterého tělo náleží.
public setPrepend(
string $prepend
) : static
Je možné doplnit libovolný HTML kód, který bude zobrazen před začátkem výpisu těla gridu a tak doplnit potřebné ovládací prvky.
public getPrepend(
) : string
Viz metoda setPrepend.
public setAppend(
string $append
) : static
Je možné doplnit libovolný HTML kód, který bude zobrazen za konec výpisu těla gridu a tak doplnit potřebné ovládací prvky.
public getAppend(
) : string
Viz metoda setAppend.
Předchozí kapitola
Jet\UI_dataGrid_header
Další kapitola
Jet\UI_dataGrid_footer