PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Factory_Form

Továrna určená pro systém formulářů.

Přehled metod

Metoda Význam
public static getFieldClassName(
string $type
) : string
Vrátí název třídy pro daný typ formulářového pole.
public static setFieldClassName(
string $type,
string $class_name
) : string
Nastaví název třídy pro daný typ formulářového pole.
public static getFieldInstance(
string $type,
string $name,
string $label=''
) : Form_Field
Vytvoří instanci formulářového pole daného typu.
public static getRegisteredFieldTypes(
) : array
Vrátí seznam registrovaných typů formulářových polí.
public static getRendererFormTagClassName(
) : string
Vrátí název třídy rendereru sloužícího pro zobrazení formuláře - přesněji tagů formuláře samotného - ne polí.
public static setRendererFormTagClassName(
string $renderer_form_tag_class_name
) : void
Nastaví název třídy rendereru sloužícího pro zobrazení formuláře - přesněji tagů formuláře samotného - ne polí.
public static getRendererFormTagInstance(
Form $form
) : Form_Renderer_Form
Vytvoří instanci rendereru sloužícího pro zobrazení formuláře - přesněji tagů formuláře samotného - ne polí.
public static getRendererFormMessageClassName(
) : string
Vrátí název třídy rendereru sloužícího pro zobrazení zprávy.
public static setRendererFormMessageClassName(
string $renderer_form_message_class_name
) : void
Vrátí název třídy rendereru sloužícího pro zobrazení zprávy.
public static getRendererFormMessageInstance(
Form $form
) : Form_Renderer_Form_Message
Vytvoří instanci rendereru sloužícího pro zobrazení zprávy formuláře.
public static getRendererFieldClassName(
string $field_type,
string $element
) : string
Vrátí název třídy rendereru jedné z částí zobrazení formulářového pole.
public static setRendererFieldClassName(
string $field_type,
string $element,
string $class_name
) : void
Nastaví název třídy rendereru jedné z částí zobrazení formulářového pole.
public static getRendererFieldInstance(
Form_Field $field,
string $element
) : Form_Renderer
Vytvoří instanci rendereru jedné z částí zobrazení formulářového pole.
Předchozí kapitola
Jet\Factory_Db
Další kapitola
Jet\Factory_MVC