PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Factory_DataModel

Továrna určená pro ORM DataModel.

Přehled metod

Metoda Význam
public static getPropertyDefinitionClassName(
string $type
) : string
Vrátí název třídy definice vlastnosti daného typu.
public static setPropertyDefinitionClassName(
string $type,
string $class_name
) : void
Nastaví název třídy definice vlastnosti daného typu.
public static getPropertyDefinitionInstance(
string $data_model_class_name,
string $name,
array $definition_data
) : DataModel_Definition_Property
Vytvoří instanci definice vlastnosti.
public static getModelDefinitionClassName(
string $type
) : string
Vrátí název třídy definice modelu daného typu.
public static setModelDefinitionClassName(
string $type,
string $class_name
) : void
Nastaví název třídy definice modelu daného typu.
public static getModelDefinitionInstance(
string $type,
string $class_name
) : DataModel_Definition_Model|DataModel_Definition_Model_Related
Vytvoří instanci definice modelu.
public static getBackendConfigClassName(
string $type
) : string
Vytvoří instanci definice modelu.
public static setBackendConfigClassName(
string $type,
string $class_name
) : void
Vrátí název konfigurační třídy backendu daného typu.
public static getBackendConfigInstance(
string $type,
array $data=[]
) : DataModel_Backend_Config
Nastaví název konfigurační třídy backendu daného typu.
public static getBackendClassName(
string $type
) : string
Vrátí název třídy backendu daného typu.
public static setBackendClassName(
string $type,
string $class_name
) : void
Nastaví název třídy backendu daného typu.
public static getBackendInstance(
string $type,
DataModel_Backend_Config $backend_config
) : DataModel_Backend
Vytvoří instanci backendu backendu daného typu.
Předchozí kapitola
Jet\Factory_Application
Další kapitola
Jet\Factory_Db