čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Autoloader_Loader

Abstraktní třída od které musí dědit každý Loader, tedy každý modul Autoloaderu.

Účelem je provádět překlad názvu třídy na adresu příslušného skriptu, kde se třída nachází. V žádném případě neprovádí nahrávání třídy a podobně. To si řeší Autoloader.

Metoda Význam
public static register(): static Statická metoda, která vytvoří instanci Loaderu a tu rovnou zaregistruje do Autloaderu. 
abstract public getScriptPath(
string $root_namespace,
string $namespace,
string $class_name
): bool|string;
Hlavní metoda, která provádí samotný překlad názvu třídy na cestu ke sriptu.

Pokud daný loader pro danou třídu není relevantní, pak metoda vrátí false.
V opačném případě cestu ke skriptu.

Parametry:
Jako příklad vezměme nějaký delší název třídy se složitějším jmenným prostorem. Např. hlavní třída nějakého modulu:

JetApplicationModule\Web\Doc\Browser\Main

Autoloader pak předá následující:
$root_namespace 'JetApplicationModule';
$namespace 'Web\Doc\Browser';
$class_name 'Main';

Pokud by název třídy byl například:
JetApplication\Doc_Article

Pak autoloader předá následující:
$root_namespace 'JetApplication';
$namespace '';
$class_name 'Doc_Article';


Předchozí kapitola
Loader
Další kapitola
Keš / Cache